Gostilna s prenočišči, pizzeria!

REŠEVANJE SPOROV

IRPS: Podjetje GOSTINSTVO KAPUN, proizvodnja, posredništvo, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca. V primeru medsebojnega spora si podjetje prizadeva za rešitev zadeve v obojestransko korist.